ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป R-Fence

(คลิกดูทั้งหมด)

New รั้ว Extra

รั้วโคบาล 2 ชั้น , 3 ชั้น , 4 ชั้น (ราคานี้รวมค่าติดตั้ง จำนวน 100 เมตรขึ้นไป)

ผลิตภัณท์บ้าน

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “รั้ว”

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “บ้าน”

(คลิกดูทั้งหมด)

แจ้งปรับราคาบ้าน R-Home

ปรับขึ้นราคาบ้าน R-Home มีผล 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ถวายรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี

29 ตุลาคม 2563 บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด โดย คุณนุจรี พร้อมกลุ่มเพื่อน และทีมงาน นำรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถวาย พระครูพัฒนกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี และถวายอาหารเพล แด่พระสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ แด่ลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกา

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด (คลิกดูทั้งหมด)

ตัวอย่างแบบแปลนรั้วแบบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม