R-HOME B-02


×

บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บ้านกึ่งสำเร็จรูป ที่ผลิตจากชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นบ้านนวัตกรรมใหม่ ที่ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง และทนทาน ภายใต้สัญลักษณ์    R-HOME บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME เหมาะสำหรับผู้ที่มีที่ดินอยู่แล้ว และกำลังมองหาบ้านขนาดย่อม ที่มีความแข็งแรง ก่อสร้างรวดเร็ว ไม่มีเศษขยะ เศษวัสดุของเหลือให้เกิดการสิ้นเปลือง สามารถควบคุม งบประมาณไม่ให้บานปลาย ปัจจุบันบ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME ได้พัฒนารูปแบบบ้านออกมาอย่างต่อเนื่อง 

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ผลิตภัณฑ์บ้านอื่นๆ