ข้อเปรียบเทียบ


รั้ว R-FENCE เป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงมีคุณสมบัติเหนือกว่ารั้วอิฐบล็อกทั่วไป

 

 

รั้ว R-FENCE

รั้วอิฐบล็อก

ความแข็งแรงตามมาตรฐาน
-ผลิตตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีคอนกรีต เสริมเหล็กอัดแรง
-มีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก. / ตร.ซม.


- มาตรฐานการผลิตขึ้นอยู่กับฝีมือช่าง ไม่มีการเสริมเหล็กอัดแรง จึงมีสภาพเปราะบางกว่า และแตกร้าวง่าย
-มีความแข็งแรงกำลังอัดคอนกรีต 40-50 กก. / ตร.ซม.

ความสวยงามคงทน
-ผิวมันเรียบแน่น ไม่ต้องฉาบปูน ไม่อมน้ำ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ
-ทาสีสวย ไม่เปลืองสี สีอยู่ได้ทนนาน


-ผิวขรุขระ อมน้ำมีความชื้น เมื่อเปียกน้ำจะแห้งช้าทำให้เป็นตะไคร่น้ำ
-เมื่อทาสีจะเปลืองสี และสีอยู่ได้ไม่ทนนาน

ความสะดวก
-โครงสร้างองค์ประกอบของรั้วเป็นชิ้นส่วนอิสระ หากเกิดชำรุดเสียหายสามารถซ่อมแซมได้แต่ละชิ้นงาน


-โครงสร้างรั้วเป็นระบบพึ่งพายึดติดกัน หากชำรุดเสียหายต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ความประหยัด
-ส่วนประกอบของรั้วถูกออกแบบให้แข็งแรงจากโรงงานทุกชิ้นงาน เพียงนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่งาน โดยไม่ต้องเสียเวลา หล่อเสา เทคาน ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแรงงาน


-ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างต้องหล่อคอนกรีตและบ่มคอนกรีตในพื้นที่งาน ทำให้การก่อสร้างรั้วใช้แรงงานและเวลาการทำงานมากกว่า จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า