มาตรฐาน


           ผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE ทุกชิ้นส่วนออกแบบด้วยความประณีต พิถีพิถัน ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ชิ้นส่วนของรั้วถูกเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire และอัดแรงเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก. / ตร.ซม.

          ผลิตภัณฑ์ของเรา....ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต จากหน่วยตรวจสอบภายในบริษัท และตรวจสอบชิ้นงานจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำภายนอก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE ผลิตตามมาตรฐานสากล มีความแข็งแรง มั่นคง ทนทานตลอดการใช้งาน

 

เอกสารรับรองการทดสอบ รั้ว R-Fence ประจำปี 2558 จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย : Asian Institute of Technology (AIT) 

1. ผลการทดสอบ : แผ่นรั้วสำเร็จรูป รหัส 05 ขนาด 23 ซ.ม.

   


 

     


 

2. ผลการทดสอบ : คานรั้วสำเร็จรูป ขนาด 12 ซ.ม.

 

   


 

      

3. ผลการทดสอบ : เสารั้วสำเร็จรูป I -15